Ukrainian Premier League Top Scorers - Rukh Vynnyky

1Daniel Kondrakov 6 2020 2020
2Yuri Klymchuk 3 2020 2020
3Valeriy Fedorchuk 3 2020 2020
4Andrey Boryachuk 2 2020 2020
 Mykola Kucharevych 2 2020 2020
 Ostap Prytula 2 2020 2020
7Bogdan Boychuk 1 2020 2020
 Igor Boychuk 1 2020 2020
 Andrey Kukharuk 1 2020 2020
 Marian Mysyk 1 2020 2020
 Vasily Runich 1 2020 2020
 Rostyslav Rusyn 1 2020 2020