Ukrainian Premier League Top Scorers - Tavriya Simferopol

1 Alexander Haydash 85 1992 2003   11 Anton Shinder 18 2010 2012
2 Aleksey Antyuhin 53 1993 2000   12 Zeljko Ljubenovic 18 2006 2009
3 Alexander Kovpak 46 2004 2010   13 Edmar 18 2002 2007
4 Vasily Gigiadze 40 2000 2011   14 Sergey Nazarenko 17 2011 2013
5 Lucky Idahor 38 2006 2011   15 Vladimir Fursov 17 1993 1997
6 Alexander Kundenok 35 1993 1999   16 Igor Volkov 17 1992 1995
7 Vladimir Homenyuk 27 2004 2008   17 Sergey Shevchenko 16 1992 1992
8 Alexander Osipov 23 1996 2002   18 Tolyat Sheyhametov 14 1992 1993
9 Maksim Feshchuk 19 2009 2013   19 Sergey Yesin 13 1993 1999
10 Andrey Oparin 19 1992 1999   20 Yuri Hudymenko 13 1992 1992