Ukrainian Premier League Top Scorers - Temp Shepetivka

1 Tariel Kapanadze 17 1993 1994     Mamuka Jugheli 2 1994 1994
2 Sergey Skachenko 13 1993 1993     Sergey Kalyan 2 1994 1994
3 Yuri Gabiskiria 8 1993 1994   13 Georgi Chikhradze 2 1993 1994
4 Sergey Baranovsky 4 1994 1994   14 Niyazi Brundzhadze 2 1993 1993
5 Oleg Zarutskiy 4 1992 1994     Valentin Nikonchuk 2 1993 1993
6 Arsen Avakov 4 1993 1993     Vyacheslav Nedorostkov 2 1992 1992
7 Alexander Dovgalets 4 1992 1992   17 David Travadze 1 1994 1994
8 Avtandil Kapanadze 3 1994 1994     Dmitry Travin 1 1994 1994
9 Sergey Ralyuchenko 3 1993 1993   19 Oleg Derevinskyi 1 1993 1993
10 Sergey Gomonov 2 1994 1994     Georgi Kondratyev 1 1993 1993