Ukrainian Premier League Top Scorers - Torpedo Zaporizhzhya

1 Roman Bondarenko 49 1992 1997   11 Vladimir Bahmut 5 1993 1993
2 Arsen Avakov 25 1994 1995   12 Vyacheslav Yefimenko 4 1997 1997
3 Alexander Zayets 13 1992 1992   13 Cyril Burkhan 4 1996 1997
4 Denis Smirnov 12 1994 1997   14 Andrey Huzenko 4 1993 1994
5 Yuri Vernydub 11 1995 1996   15 Sergey Bonetsky 4 1993 1993
6 Aleksey Kosenko 10 1995 1997   16 Vasily Storchak 2 1996 1996
7 Sergey Ralyuchenko 10 1992 1994   17 Aleksey Shubin 2 1995 1996
8 Yuri Bondarenko 9 1993 1996   18 Alexander Volkov 2 1992 1995
9 Oleg Vetrov 6 1993 1994   19 Alexander Martyuk 2 1994 1994
10 Andrey Zubchenko 5 1995 1997   20 Dmitry Gorobets 2 1993 1994