Ukrainian Premier League Top Scorers - Volyn Lutsk

1 Vasily Sachko 40 2002 2005   11 Alexander Kobakhidze 10 2014 2015
2 Eric Bicfalvi 26 2012 2014   12 Vadim Solodkiy 10 1994 1995
3 Vladimir Mozolyuk 25 1992 1995   13 Alexander Pyschur 9 2005 2010
4 Vladimir Dykyi 23 1992 1995   14 Anatoly Didenko 8 2015 2016
5 Maicon 16 2010 2011   15 Sasa Mitic 8 2003 2005
6 Vladimir Gaschin 16 1992 2004   16 Radvan Memeshev 7 2013 2016
7 Sergey Krukovets 13 1993 1995   17 Ivica Zunic 7 2014 2015
8 Samir Aliyev 11 2002 2003   18 Alexander Trisovic 7 2004 2004
9 Andrey Fedetskiy 11 1992 1994   19 Vyacheslav Sharpar 6 2014 2015
10 Florentin Matei 10 2013 2015   20 Dmitry Kozban 6 2013 2015