Ukrainian Premier League Top Scorers - Vorskla Poltava

1 Ahmed Januzi 28 2006 2014   11 Sergey Shevtsov 15 2001 2003
2 Artem Gromov 25 2011 2015   12 Vyacheslav Sharpar 14 2016 2018
3 Yuri Kolomoets 21 2015 2019   13 Sergey Kravchenko 14 2005 2008
4 Roman Bezus 20 2009 2012   14 Denis Glavina 14 2005 2008
5 Jovan Markowski 19 2006 2011   15 Alexander Omelchuk 14 1996 2001
6 Sergey Chuichenko 19 1996 1997   16 Vladislav Kulach 12 2017 2019
7 Vasily Sachko 18 2008 2011   17 Vladimir Chesnakov 12 2009 2018
8 Debatik Curri 18 2004 2009   18 Anton Shinder 12 2014 2015
9 Vitaly Kobzar 16 1996 2000   19 Sergey Onopko 12 1998 2001
10 Igor Kostyuk 16 1997 1999   20 Dmitry Khlyobas 11 2015 2016