Ukrainian Premier League Top Scorers - Vorskla Poltava

1 Ahmed Januzi 28 2006 2014   11 Vitaly Kobzar 16 1996 2000
2 Vladislav Kulach 27 2017 2020   12 Igor Kostyuk 16 1997 1999
3 Artem Gromov 25 2011 2015   13 Sergey Shevtsov 15 2001 2003
4 Ruslan Stepanyuk 22 2019 2022   14 Vladimir Chesnakov 14 2009 2022
5 Yuri Kolomoets 21 2015 2019   15 Vyacheslav Sharpar 14 2016 2018
6 Roman Bezus 20 2009 2012   16 Sergey Kravchenko 14 2005 2008
7 Jovan Markowski 19 2006 2011   17 Denis Glavina 14 2005 2008
8 Sergey Chuichenko 19 1996 1997   18 Alexander Omelchuk 14 1996 2001
9 Vasily Sachko 18 2008 2011   19 Taulent Suleymanov 13 2022 2022
10 Debatik Curri 18 2004 2009   20 Anton Shinder 12 2014 2015