Ukrainian Premier League Top Scorers - Zorya Luhansk

1 Alexander Karavaev 25 2014 2018   11 Yannick Boli 14 2012 2013
2 Filip Budkovskiy 24 2014 2019   12 Danilo 14 2012 2013
3 Artem Gromov 23 2017 2021   13 Vladlen Yurchenko 13 2019 2020
4 Zeljko Ljubenovic 23 2012 2016   14 Taras Lazarovych 13 2009 2011
5 Aleksey Korobchenko 23 1992 1995   15 Parid Xhihani 13 2008 2010
6 Dmitry Khomchenovskiy 22 2010 2019   16 Allahyar Sayyadmanesh 12 2020 2021
7 Nazariy Rustn 19 2019 2023   17 Bogdan Lednev 12 2018 2019
8 Vladislav Kochergin 19 2018 2021   18 Iury 11 2017 2017
9 Eduardo Guerrero 14 2022 2023   19 Jaba Lipartia 11 2011 2015
10 Alexander Gladkiy 14 2020 2021   20 Artem hordienko 10 2015 2018