Ukrainian Premier League Top Scorers - Zorya Luhansk

1 Alexander Karavaev 25 2014 2018   11 Danilo 14 2012 2013
2 Filip Budkovskiy 24 2014 2019   12 Vladlen Yurchenko 13 2019 2020
3 Artem Gromov 23 2017 2021   13 Taras Lazarovych 13 2009 2011
4 Zeljko Ljubenovic 23 2012 2016   14 Parid Xhihani 13 2008 2010
5 Aleksey Korobchenko 23 1992 1995   15 Allahyar Sayyadmanesh 12 2020 2021
6 Dmitry Khomchenovskiy 22 2010 2019   16 Bogdan Lednev 12 2018 2019
7 Vladislav Kochergin 19 2018 2021   17 Iury 11 2017 2017
8 Nazariy Rustn 18 2019 2022   18 Jaba Lipartia 11 2011 2015
9 Alexander Gladkiy 14 2020 2021   19 Artem hordienko 10 2015 2018
10 Yannick Boli 14 2012 2013   20 Sergey Buletsa 9 2021 2022