Ukrainian Premier League Top Scorers - Zorya Luhansk

1 Alexander Karavaev 25 2014 2018   11 Parid Xhihani 13 2008 2010
2 Filip Budkovskiy 24 2014 2019   12 Bogdan Lednev 12 2018 2019
3 Zeljko Ljubenovic 23 2012 2016   13 Iury 11 2017 2017
4 Dmitry Khomchenovskiy 22 2010 2019   14 Jaba Lipartia 11 2011 2015
5 Aleksey Korobchenko 21 1992 1994   15 Alexander Sevydov 11 1992 1992
6 Tymerlan Huseynov 19 1992 1992   16 Artem Hordienko 10 2015 2018
7 Artem Gromov 16 2017 2019   17 Maksim Bilyi 9 2009 2018
8 Yannick Boli 14 2012 2013   18 Ivan Petryak 9 2013 2016
9 Danilo 14 2012 2013   19 Ilya Halyuza 9 2011 2012
10 Taras Lazarovych 13 2009 2011   20 Alexander Gridyushko 9 1993 1994