Dnipro 2019-2020

Total 42
Vladislav Supryaga 14
Aleksey Khoblenko 5
Sergey Buletsa 4
Igor Kohut 4
Aleksey Chychykov 3
Dmitry Korkishko 3
Stanislav Kulish 2
Alexander Nazarenko 2
Vladimir Adamyuk 1
Vladimir Polyovyi 1
Vladislav Shapoval 1
Lucas Taylor 1
Andrey Tsurikov 1