Kremin Kremenchuk 1992-1993

Total 23
Andrey Fedkov 6
Igor Zhabchenko 5
Alexander Yankovsyi 4
Victor Danylyshyn 3
Yevgeny Kryachik 2
Igor Humenyuk 1
Sergey Lukash 1
Own Goals 1