Mariupol 2020-2021

Total 27
Artem Bondarenko 8
Daniel Sikan 4
Andrey Kulakov 3
Dmitry Topalov 3
Dmitry Mishnyov 2
Oleg Ocheretko 2
Sergey Horbunov 1
Cyril Melichenko 1
Daniel Sahutkin 1
Petro Stasyuk 1
Vyacheslav Tankovskiy 1