Metalist Kharkiv 1992-1993

Total 37
Vadim Kolesnik 11
Sergey Kandaurov 6
Vitaly Pushkutsa 6
Alexander Pryzetko 4
Vladislav rudius 3
Dmitry Khomukha 2
Ivan Panchyshyn 2
Andrey Shinkarev 2
Yevgeny Nazarov 1