Metalist Kharkiv 1993-1994

Total 22
Alexander Karabuta 5
Vitaly Pushkutsa 5
Vadim Kolesnik 2
Sergey Mayboroda 2
Sergey Shevchenko 2
Andrey Shinkarev 2
Sergey Shyshchenko 2
Erik Ashurbekov 1
Yuri Bezuglyy 1