Metalist Kharkiv 1998-1999

Total 31
Andrey Kyrlyk 6
Victor Ivanenko 5
Ivan Shkolnykov 4
Sergey Kostyukov 3
Roman Pets 3
Dmitry Rudnyak 3
Vadim Holdin 2
Alexander Karabuta 2
Vladimir Pyatenko 1
Vasily Tofan 1
Own Goals 1