Metalist Kharkiv 1999-2000

Total 41
Victor Ivanenko 10
Dmitry Rudnyak 5
Vadim Holdin 4
Vadim Kharchenko 4
Andrey Kyrlyk 4
Ivan Shkolnykov 4
Vasily Tofan 4
Sergey Kostyukov 2
Oleg Kucher 1
Roman Pets 1
Sergey Ryzhikh 1
Alexander Simonov 1