Metalist Kharkiv 2001-2002

Total 35
Vitaly Pushkutsa 11
Sergey Mizin 5
Dmitry Bermudes 2
Vadim Holdin 2
Andrey Holovko 2
Yevgeny Nazarov 2
Andrey Berezovchuk 1
Ivan Hetsko 1
Vladimir Matsygura 1
Sergey Osadchiy 1
Alexander Palyanytsa 1
Oleg Shevchenko 1
Igor Shopin 1
Vasily Tofan 1
Sergey Yesin 1
Own Goals 2