Metalist Kharkiv 2002-2003

Total 19
Vitaly Pushkutsa 6
Dmitry Bermudes 3
Alexander Palyanytsa 3
Yevgeny Nazarov 2
Andrey Holovko 1
Sergey Kostyukov 1
Oleg Kucher 1
Ivan Pogorelov 1
Igor Shopin 1