Metalist Kharkiv 2005-2006

Total 35
Milan Mrdakovic 7
Lasha Jakobia 6
Ruslan Yarosh 4
Valentin Slyusar 3
Sergey Valyayev 3
Vitaly Bordiyan 2
Alexander Kucher 2
Sergey Kuznetsov 2
Alexander Babich 1
Alexander Danilov 1
Ruslan Fomin 1
Seweryn Gancarczyk 1
Aleksey Oleynik 1
Yevgeny Varlamov 1