Metalist Kharkiv 2015-2016

Total 19
Vladimir Priyomov 7
Ivan Rodic 2
Dmitry Ryzhuk 2
Vyacheslav Churko 1
Aleksey Dovgiy 1
Ilya Kornev 1
Sergey Napolov 1
Aleksey Polyanskiy 1
Artem Putivtsev 1
Sergey Rudyka 1
Ivan Zotko 1