Mynai 2020-2021

Total 16
Anatoly Nuriev 10
Anton Shinder 3
Vasily Pynyashko 2
Aleksey Khakhlyov 1