FC Sevastopol 2013-2014

Total 32
Alexander Kovpak 5
Sergey Kuznetsov 5
Alexander Fertovs 3
Artur Karnoza 3
Filip Budkovskiy 2
Alexander Karavaev 2
Marius Lewandowski 2
Konstantin Yaroshenko 2
Farley 1
Denis Kozhanov 1
Yevgeny Novak 1
Sergey Simonenko 1
Vladimir Tanchyk 1
Vitaly Vitsanets 1
Own Goals 2