Zorya Luhansk 1992-1993

Total 26
Tymerlan Huseynov 8
Alexander Sevydov 7
Vladimir Fursov 6
Vladimir Bednyi 1
Aleksey Korobchenko 1
Vitaly Makhonin 1
Vladimir Mykytyn 1
Igor Stepanischev 1