Zorya Luhansk 1993-1994

Total 24
Aleksey Korobchenko 8
Igor Fokin 2
Alexander Gridyushko 2
Dmitry Kara-Mustafa 2
Vadim Alexandrov 1
Michael Anosov 1
Dmitry Kurbatsky 1
Vitaly Makhonin 1
Roman Miroshnychenko 1
Andrey Mukhin 1
Vladimir Mykytyn 1
Michael Potskhveria 1
Anatoly Povedyonok 1
Andrey Steblovskiy 1