Zorya Luhansk 1994-1995

Total 35
Aleksey Korobchenko 9
Alexander Gridyushko 7
Andrey Pletnev 4
Michael Potskhveria 4
Vladimir Mykytyn 3
Roman Miroshnychenko 2
Alexander Gushchyn 1
Andrey Kravchenko 1
Vagif Kuliyev 1
Gela Kvitatiani 1
Andrey Mukhin 1
Alexander Shutov 1