Zorya Luhansk 1995-1996

Total 16
Aleksey Korobchenko 5
Mamuka Jugheli 3
Andrey Kravchenko 3
Gela Kvitatiani 2
Vitaly Dunay 1
Oleg Shelayev 1
Vyacheslav Suvorov 1