Zorya Luhansk 2006-2007

Total 23
Mirko Bunjevcevic 2
Flavio Dias 2
Mykyta Kamenyuka 2
Vadim Kirillov 2
Oleg Onishchenko 2
Valentin Platonov 2
Dmitry Vorobey 2
Gennady Zubov 2
Georgiy Chelidze 1
Aleksey Horodov 1
Aleksey Khramtsov 1
Guwancmuhammet Owekow 1
Alexander Popovici 1
Miroslav Rikanovic 1
Andrey Smalko 1