Zorya Luhansk 2012-2013

Total 32
Danilo 6
Ilya Halyuza 6
Lucky Idahor 4
Pavlo Khudzik 4
Alexander Hrtysay 3
Zeljko Ljubenovic 3
Yannick Boli 2
Dmitry Khomchenovskiy 2
Jaba Lipartia 1
Vitaly Vernydub 1