Champions League Top Scorers 1955-2023 - Spartak Moscow


1Andrei Tikhonov 8 1994 1999
2Igor Titov 6 1998 2000
3Ilya Tsymbalar 6 1993 1998
4Nikolai Pisarev 6 1993 1994
5Vladimir Beschastnykh 5 1993 2001
6Artyom Bezrodny 5 1999 2000
7Yuri Nikiforov 5 1995 1995
8Sergey Rodionov 5 1993 1994
9Valery Karpin 5 1993 1993
10Robson 4 2000 2001