Primeira Liga Top Scorers - Porto

1 Fernando Gomes 288 1974 1988   11 Carlos Duarte 72 1952 1963
2 Jardel 129 1996 1999   12 Antonio Oliveira 71 1972 1979
3 Antonio Teixeira 127 1952 1960   13 Jackson Martinez 67 2012 2014
4 Hernani 126 1951 1963   14 Josˇ Maria 64 1949 1956
5 Araujo 122 1942 1950   15 Abel 63 1970 1974
6 Domingos 105 1987 2000   16 Mehdi Taremi 61 2020 2023
7 Correia Dias 105 1941 1947   17 Hulk 54 2008 2012
8 Pinga 89 1934 1945   18 Moussa Marega 53 2017 2020
9 Custodio Pinto 79 1961 1970   19 Vieira 49 1948 1954
10 Monteiro Da Costa 76 1949 1958   20 Lisandro Lopez 48 2005 2008