Farense 1971-1972

Total 34
Mirobaldo 8
Adilson 5
Farias 5
Sˇrio 4
Testas 4
Ernesto 3
Ferreira Pinto 2
Sobral 2
Assis 1