Salgueiros 1999-2000

Total 30
Fehr 5
Basilio Almeida 4
Paquito 4
Renato 4
Joao Pedro 3
Ramos 3
Edu Brasil 2
Carlos Ferreira 1
Nlson 1
Panduru 1
Pedro Reis 1
Own Goals 1