Tirsense 1990-1991

Total 39
Silvinho 7
Alain Thiriart 6
Caetano 6
Lay 6
Nascimento 5
Eusˇbio 3
Louro 2
Jorge 1
Tueba 1
Vlamecir 1
Own Goals 1